Verzekering

Zo stel je het altijd veilig!
 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering

 

Wat houdt de sportverzekering in?

Leden kunnen beroep doen op een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering komt tussen op de weg naar en van de wandeltocht en tijdens de deelname aan de georganiseerde wandeltochten van alle wandelfederaties in België en in het buitenland. Belangrijke voorwaarde is dat je een bewijs van inschrijving kan voorleggen van die bepaalde wandeltocht. Bij uitbreiding is de verzekering ook geldig op weg naar, van en tijdens andere clubactiviteiten dan wandelen

De leden genieten niet alleen van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van de wandelsport in clubverband, maar eveneens tijdens de private beoefening ( buiten clubverband ) ervan,waarbij oa. de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten worden voorzien.

Niet-leden vallen niet onder deze uitbreiding!

Anderzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organistatie van de wandelsport. De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden ) is hierbij automatisch gedekt. De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd, maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

 

Wat is een ongeval?

Onder ongeval moet worden verstaan : “ een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt “ Dit klassieke ongevalsbegrip werd voor de sportvereniging uitgebried met hartfalen. Het zich plots manifesteren van een beroerte ( cerebrovasculair accident ), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding geldt voor alle waarborgenbinnen de dekking lichamelijke ongevallen.

Wat te doen bij een ongeval?

Hierbij de te volgen stappen op een rijtje:

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club voorziet een ongevalsaangifteformulier.
3. Met het ongevalsaangifteformulier ga je naar de dokter, die het medisch getuigschrift op de keerzijde van het formulier invult.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier op naar het secretariaat van WandelsportVlaanderen vzw:
Wandelsport Vlaanderen vzw
Industrielaan 11 bus 3 – 9990 MALDEGEM
Op het federatiesecretariaat wordt het dossier geinventariseerd en doorgestuurd naar ARENA.

5. Nadien ontvang je van ARENA een ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan je rechtstreeks aan ARENA overmaken, zodat de verzekeringsmaatschappij tot vergoeding kan overgaan.

Download hier het ongevalsaangifteformulier.